×

National rekommandationsliste

Den nationale rekommandationsliste har til formål at støtte lægers ordination, hvad angår valget mellem tilgængelige lægemidler inden for en terapeutisk gruppe.

Oversigt

Formål

Udvælgelseskriterier

Plan for opdatering

Det rådgivende udvalg

Høring

Dato for sidste opdatering