×

Almen farmakologi

Seponering - ophør af medicinbehandling kræver viden, men først og fremmest omhu og tid

Polyfarmaci - indtagelse af mere end ét lægemiddel dagligt

Analoge lægemidler - lægemidler med beslægtet kemi og ensartet klinisk virkning

Synonyme lægemidler - midler med samme aktive lægemiddelstof

Interaktionsdatabasen.dk - søg viden om samtidig brug af to eller flere slags medicin

Ordiprax.dk - statistik for lægemiddelordinationer i regioner og almen lægepraksis

Dosisberegner - dosisberegner ved skift mellem opioider

Medicingennemgang - konkrete redskaber til at gennemføre medicingennemgang

På Interaktionsdatabasen.dk kan du søge på samtidig brug af lægemidler, 
På Interaktionsdatabasen.dk kan du søge på samtidig brug af lægemidler,