×

Rationel farmakoterapi

Sundhedsstyrelsen medvirker til en rationel og hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler til gavn for alle borgere.