×

Vidensopsamling - patientinddragelse

Vidensopsamling - patientinddragelse

Puljen ”Vidensopsamling om metoder, implementering og udbredelse af indsatser der understøtter øget patientinddragelse i sundhedsvæsenet” er udmøntet. Puljen på 15 mio. kr. skal understøtte, at der målrettet og systematisk bliver samlet viden om udvalgte indsatser vedrørende patientinddragelse. Puljen skal medvirke til en fælles forståelse og retning på området, og til at kommende indsatser bygger på den bedste viden som er tilgængelig for hele sundhedsvæsnet. Puljen havde ansøgningsfrist den 9. maj 2016, og Sundhedsstyrelsen modtog i alt 26 ansøgninger til en samlet ansøgningssum af 55.233.497,62 kroner.

Følgende 6 projekter ydes støtte:

Ansøger

Projekt

Esbjerg Kommune

Sats på Esbjerg - Vidensopsamling af virkninger af Esbjergmodellens brugerinddragende metoder

Kræftens bekæmpelse

Inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter

Danske Patienter

National vidensplatform for samling, formidling og udbredelse af viden om brugerinddragelse

Region Nordjylland

Hvordan inviteres patienter og pårørende ind som partnere i Patientens Team? Samskabelse i organisatorisk borgerinddragelse

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Patientindragelse.dk – Din guide til brugerinddragelse i kvalitetsudvikling

Syddansk Universitet

Patienter som partnere i dansk sundhedsforskning


 

LINK TIL TIDLIGERE TEKST PÅ DENNE SIDE

Opdateret 4. august 2016