×

Brugerstyrede senge i psykiatrien

Brugerstyrede senge i psykiatrien – hvad synes de pårørende?

I april 2013 udmøntede Sundhedsstyrelsen, på baggrund af satspuljeaftalen 2013-2016, 62 mio. kroner til et treårigt forsøg med etablering af brugerstyrede senge i psykiatrien. Projektet løber frem til udgangen af 2016, og formålet med projektet er, at:

  • Styrke patientens autonomi og tryghed 
  • Sikre bedre patient- og pårørendetilfredsheds oplevelse 
  • Nedbringe det samlede antal indlæggelsesdage for den enkelte patient 
  • Nedbringelse af tvangsanvendelse for den enkelte patient
  • Mindske brug af beroligende medicin for den enkelte patient

Konkret går projekt "Brugerstyrede senge i psykiatrien” ud på, at udvalgte psykiatriske patienter bliver tilbudt en kontrakt, som giver dem ret til selv at bestemme, hvornår de vil benytte en kort indlæggelse.

I en treårig forsøgsperiode er der indført 21 brugerstyrede senge fordelt på alle fem regioner i Danmark. 

Ny rapport belyser de pårørendes perspektiv på brugerstyrede senge

Region Midtjylland, som deltager i følgeforskningen, er netop blevet færdig med en rapport om de pårørendes perspektiv på de brugerstyrede senge.
I fokusgruppeundersøgelsen deltog 37 pårørende til patienter med kontrakt på at kunne indlægge sig selv. De er pårørende til patienter fra 10 sengeafsnit med brugerstyrede senge fordelt på alle fem regioner.

Undersøgelsen har tre hovedfund:

  • De brugerstyrede senge giver, ifølge de pårørende, patienterne mulighed for at tage mere og bedre ansvar for sig selv. Ifølge de pårørende fremmer brugerstyringen patienternes værdighed og tryghed, og det virker livsfremmende.
  • De brugerstyrede senge får, ifølge de pårørende, patienterne til at reagere i tide, så de kan tage deres sygdomsforværring i opløbet. Det giver mindre lidelse og resulterer i kortere indlæggelser, uddyber de.
  • De brugerstyrede senge er en god aflastning for de pårørende, fordi ordningen giver dem bedre plads til at være i den naturlige familie- eller vennerelation til patienten, fx som forælder, barn eller partner.
Er du interesseret i at læse mere, om de pårørendes perspektiv på de brugerstyrede senge kan du finde hele rapporten via dette link:

Brugerstyrede senge i psykiatrien - en national fokusgruppeundersøgelse af pårørendes perspektiv

Oprettet 4. april 2013, Opdateret 23. juni 2016