×

Etniske minoriteter og forhøjet forekomst af sygdommeBlandt personer med anden etnisk baggrund end dansk ses en forhøjet forekomst af sygdomme som f.eks. diabetes, kroniske lungesygdomme, hjertesygdomme, hiv/aids og provokerede aborter. Der er derfor behov for at styrke forebyggelsesindsatsen rettet mod disse grupper. Der er desuden behov for at øge opmærksomheden i sundhedssektoren på specifikke sygdomme og risikofaktorer, som er udbredt blandt visse etniske grupper, sådan at tidlig opsporing, rådgivning og vejledning kan gennemføres.

Forebyggelsesindsatser rettet mod etniske minoriteter er for mange aktører et nyt område. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen sat fokus på etniske minoriteter. I menuen  findes en oversigt over relevante materialer og aktiviteter.

Oprettet 25. februar 2009, Opdateret 7. februar 2013