×

Sundhedsindsats på erhvervsskole­området

Større fokus på erhvervsskolernes sundhed

Undersøgelser viser, at en relativt større del af unge på erhvervsskolerne har en risikoadfærd i forhold til kost, fysisk inaktivitet, rygning, euforiserende stoffer og alkohol end jævnaldrende elever på andre ungdomsuddannelser.

Heldigvis har mange erhvervsskoler gode erfaringer med at etablere sunde rammer og arbejde med sundhed i undervisningen. Disse skoler oplever, at eleverne har bedre trivsel, er mere læringsparate og har lavere fravær. Nok så vigtigt er det, at eleverne bedre er i stand til at klare de ofte fysisk krævende jobs, som de uddanner sig til.

Sundhed spiller en central rolle i forhold til elevernes gennemførelse af en uddannelse og i forhold til efterfølgende at kunne magte at varetage og fastholde et job.

Inspirationskatalog

Inspirationskatalog

Oprettet 4. juni 2012, Opdateret 7. februar 2013