×

Specialeplan for psykiatri

Kort specialebeskrivelse

Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug hos voksne.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen:

Specialevejledning for Psykiatri af den 13. juli 2016


Specialevejledninger (historiske)

Specialevejledning for Psykiatri af den 1. juli 2015

Specialevejledning for Psykiatri af den 12. marts 2015

Specialevejledning for Psykiatri af den 24. september 2014

Specialevejledning for Psykiatri af den 19. september 2014

Specialevejledning for Psykiatri af den 19. december 2013

Specialevejledning for Psykiatri af den 31. oktober 2013

Specialevejledning for Psykiatri af den 10. oktober 2013

Specialevejledning for Psykiatri af den 6. juni 2013

Specialevejledning for Psykiatri af den 1. maj 2013

Specialevejledning for Psykiatri af den 12. oktober 2011

Specialevejledning for Psykiatri af den 15. juni 2011

Specialevejledning for Psykiatri af den 18. januar 2011

Specialevejledning for Psykiatri af den 22. juni 2010

Specialevejledning for Psykiatri af den 26. februar 2010

Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet fra 2001 (gældende til 1/1-11)


Specialerapport (historisk)

Specialerapporten fra 2008 er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret: Specialerapport for Psykiatri

Opdateret 14. juli 2016