×

Specialeplan for børne- og ungdomspsykiatri

Kort specialebeskrivelse

Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering ved psykisk sygdom hos børn og unge. De mentale og adfærdsmæssige forstyrrelser omfatter et bredt spektrum af lidelser fra medfødte udviklingsforstyrrelser og deraf afledte adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser til psykiske lidelser som skizofreni, angst og depression.

Tillige ses hyppigt spiseforstyrrelser og tvangslidelser. De børne- og ungdomspsykiatriske lidelser optræder med baggrund i biologiske, psykologiske og sociale årsager ofte i forskellige kombinationer.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen:

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri af den 8. september 2015


Specialevejledninger (historiske)

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri af den 18. september 2013

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri af den 2. september 2013

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri af den 10. april 2013

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri af den 15. juni 2011

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri af den 22. december 2010

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri af den 26. februar 2010

Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet fra 2001 (gældende til 1/1-11)


Specialerapport (historisk)

Specialerapporten fra 2008 er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret: Specialerapport for Børne- og ungdomspsykiatri

Opdateret 27. februar 2014