×

Regionale sundhedsplaner

Alle regioner skal i henhold til Sundhedslovens § 206 stk. 2 indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen ved udarbejdelse af sundhedsplaner, herunder akut- og sygehusplaner, psykiatriplaner, fødeplaner mv.

patient sidder og får vist informationsmateriale

Desuden skal regionerne indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen til deres sundhedsberedskabsplaner i henhold til Sundhedslovens § 210 stk. 2 og § 10 i Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet mv.

Sundhedsstyrelsen tager i sin faglige rådgivning til regionerne udgangspunkt i Sundhedsloven og de politiske målsætninger bag denne, Sundhedsstyrelsens rapport ’Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen’ fra 2007 og Sundhedsstyrelsens specialeplan 2010.

Desuden tager Sundhedsstyrelsen hensyn til den enkelte regions organisatoriske og politiske målsætninger samt særlige forhold, herunder muligheden for at implementere store forandringer over en kortere eller længere periode. Faktorer som geografi, eksisterende fysiske rammer, personaleforhold og økonomi har betydning for med hvilken hast, forandringer kan gennemføres i de enkelte regioner.

Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis.

Opdateret 11. november 2013