×

Regioner og sundheds­planlægning

Læge holder sine hænder om patients hånd

Fakta om regional forebyggelse

Regionerne har ansvaret for forebyggelsen i det regionale sundhedsvæsen samt en rådgivningsforpligtelse i forhold til kommunernes forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats. Det regionale sundhedsvæsen omfatter almen praksis og sygehusene i regionen. Sundhedsstyrelsen rådgiver regionerne om forebyggelse.

Til sundhedspersonale og planlæggere

Er du regional sundhedsplanlægger eller ansat i almen praksis eller på sygehus, kan du her på siden finde relevant lovgivning og anbefalinger om varetagelse af regionale forebyggelsesopgaver. Der er også links til Sundhedsstyrelsens publikationer på området.


Opdateret 21. juni 2016