×

Rådgivning på praksisområdet

Sundhedsstyrelsen rådgiver i sundhedsfaglige spørgsmål vedrørende praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og psykologer.

Praksisområdet

Praksisområdet omfatter en række faggrupper, der hver især praktiserer og yder behandling efter en fælles overenskomst med det offentlige.

Det omfatter følgende faggrupper:

  • Alment praktiserende læger
  • Speciallæger
  • Tandlæger
  • Fysioterapeuter
  • Fodterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Psykologer

Sundhedsstyrelsen rådgiver offentlige myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål vedrørende de enkelte faggrupper og deltager i en række udvalg omkring faglig udvikling indenfor faggrupperne.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende Den offentlige rejsesygesikring (det gule kort), EU-sygesikringskortet (det blå kort) og andre sygesikringsydelser i udlandet henvises til Patientombuddet.

Spørgsmål vedrørende valg af sygesikringsgruppe henvises til din bopælskommune.
 
Spørgsmål om overenskomster, tilskud og fastsatte honorarer hos yderne henvises til Danske Regioner.

Henvendelser omkring ventetid, tilgængelighed, opførsel m.m. hos praktiserende sundhedspersoner skal ske til din bopælsregion.

På den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk, kan du finde den nærmeste behandler i praksissektoren og yderligere information om dine rettigheder og muligheder som patient.

Klager over den sundhedsfaglige behandling kan ske til Patientombuddet.

Links

Patientombuddet

Danske Regioner

Sundhed.dk

Sundhedsloven

Opdateret 6. november 2012