×

Rådgivning på praksisområdet

Sundhedsstyrelsen rådgiver i sundhedsfaglige spørgsmål vedrørende praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og psykologer.

Praksisområdet består af en række faggrupper, der hver især praktiserer og yder behandling efter en fælles overenskomst med det offentlige.

Det omfatter følgende faggrupper:

  • Alment praktiserende læger
  • Speciallæger
  • Tandlæger
  • Fysioterapeuter
  • Fodterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Psykologer

Sundhedsstyrelsen rådgiver i sundhedsfaglige spørgsmål vedrørende de enkelte faggrupper og deltager i en række udvalg omkring faglig udvikling indenfor faggrupperne, som fx praksisplaner.

Links

Danske Regioner

Sundhed.dk

Opdateret 26. januar 2017