×

Medicinsk Teknologivurdering (MTV)

Medicinsk teknologivurdering (MTV) er en alsidig, systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi. Formålet med MTV er at forbedre beslutningsgrundlaget til prioritering og planlægning af sundhedsområdet.

MTV vurderer behandlingsmetoder for at udbrede viden om den bedste anvendelse af medicinske teknologier. MTV bidrager til kvalitetsudvikling og effektiv ressourceudnyttelse i det danske sundhedsvæsen.

Sundhedsstyrelsen ophørte december 2012 med at udarbejde medicinske teknologivurderinger.

Udgivelser

Vi har lavet en samlet liste med Sundhedsstyrelsens MTV-udgivelser med Nationale MTV rapporter, MTV puljeprojekter, Mini-MTV'er og KUMTV'er.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af disse publikationer ikke opdateres, og at links og henvisninger kan være forældede.

Har du spørgsmål til MTV-publikationerne så kontakt venligst syb@sst.dk.

For en aktuel opdatering af udviklingen på MTV-området i Danmark henvises til de enkelte regioner og deres hjemmesider.

Vedrørende metode

Den metodetilgang, der blev brugt i forbindelse med udarbejdelse af MTV’er, var ikke opdateret og er derfor fjernet fra hjemmesiden.

I forbindelse med udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) har Sundhedsstyrelsen indført nye metodeværktøjer (metodehåndbog mm.) i forhold til udarbejdelse af evidensbaserede udgivelser.

EUnetHTA

For information om det europæiske MTV-netværk EUnetHTA.

Opdateret 14. juni 2016