×

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Sundhedsstyrelsens har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde.

Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde.

Forebyggelsespakkerne omhandler alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer, tobak samt et fælles introduktionshæfte.

Forebyggelsespakker

Oversigter til brug for medarbejdere med borgerkontakt og deres ledere

Ud fra forebyggelsespakkerne er der udarbejdet 5 målgruppespecifikke oversigter til brug for medarbejdere med borgerkontakt samt deres ledere.

Oversigterne samler de anbefalinger på grundniveau, som direkte relaterer sig til deres arbejde.

Oversigterne er opdelt i målgrupperne spæd- og småbørn, skolebørn, unge, voksne samt ældre borgere.

Anbefalinger for spæd- og småbørn

Anbefalinger for skolebørn

Anbefalinger for unge

Anbefalinger for voksne

Anbefalinger for ældre borgere 

Bestilling af materiale

Forebyggelsespakkerne kan rekvireres i trykt form fra Rosendahls-Schultz Distribution

Telefon 70 26 26 36
E-mail: sundhed@rosendahls.dk

Oversigterne findes kun elektronisk.

Øvrigt materiale

Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker (2013), Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Høringsnotat, efterår 2013

Høringsnotat, forår 2013

Høringsnotat, efterår 2012

Høringsnotat, forår 2012

Opdateret 19. februar 2014