×

Anbefalinger til inddragelse af pårørende til alvorligt syge

Sundhedsstyrelsen har en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende inddrages som ressource, og at der bliver taget hånd om de pårørendes behov.

Pjece og rapport

Du kan finde en opsummering af anbefalingerne i pjecen Mødet med pårørende til personer med alvorlig sygdom fra januar 2016. Pjecen indeholder råd til, hvornår du og dine kollegaer skal afdække og handle på de behov for støtte og inddragelse, der opstår hos pårørende til patienter med alvorlig sygdom.

Anbefalingerne i pjecen bygger på rapporten Anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge fra 2012.

3 aktuelle cases der kan inspirere

Sundhedsvæsenet arbejder mere og mere med at inddrage borgere, patienter og pårørende i behandlingen. På hospitalerne er der mere end 800 projekter i gang, og kommunerne arbejder også målrettet med at integrere borgernes behov i beslutninger om de kommunale indsatser. Sundhedsstyrelsen har derfor bedt Danske Patienter om at samle tre inspirerende eksempler fra sundhedsvæsenet, hvor man inddrager de pårørende på en god måde.

Til hvert eksempel hører en video, som belyser fordele og udfordringer i forbindelse med implementeringen af den konkrete indsats. Videoerne skal fungere som inspiration for medarbejdere og ledere i det samlede sundhedsvæsen.


DIS - Den Involverende Stuegang

Den Involverende Stuegang (DIS) blev implementeret på Rigshospitalets afdeling for apopleksi i Glostrup i 2012. Her mødes det samlede behandlingsteam med patienten og dennes pårørende én gang om ugen til en fælles snak om behandlingen, der både handler om dét, der er i vente, og samler op på patientens udvikling og dét, der allerede er gennemført i behandlingen.

Det er også her, de pårørende kan stille spørgsmål, komme med input til de sundhedsprofessionelle og være med til at træffe beslutninger. På den måde sikrer man sig, at alle involverede i behandlingsforløbet er informerede – og indforståede med, hvad der skal ske.

Case: DIS - Den Involverende Stuegang


SOS - Støtte til pårørende

Gennem samtaler med en psykolog og deltagelse i gruppesessioner med andre pårørende til kronisk og langvarigt syge giver Folkesundhed Aarhus den enkelte pårørende hjælp til at håndtere hverdagen med alvorlig sygdom i familien.

Tilbuddet hedder Samvær, Omsorg, Støtte til pårørende (SOS til pårørende) og har eksisteret siden 2015. Indsatsen varer i første omgang frem til foråret 2017.

Case: SOS til pårørende


Familiesamtaler målrettet børn

I Region Hovedstadens Psykiatri har man gjort familiesamtaler til en fast del af praksis. Det betyder, at patienter med børn får mulighed for at tage hele familien med til en samtale.

I 2012 startede regionen et særligt arbejde for at udvikle og gøre den eksisterende indsats i regionen systematisk og dermed sikre, at alle patienter med børn bliver tilbudt en familiesamtale.

Tidligere har nøglepersonerne følt sig alene om ansvaret for at inddrage patienternes børn, og derfor er der udnævnt børnekoordinatorer på alle psykiatriens centre, der blandt andet skal sikre et netværk for nøglepersonerne på tværs af afsnit og ambulatorier.

Case: Familiesamtaler målrettet børn

Opdateret 10. oktober 2016