×

Etik og stigmatisering

Ungt par går på gade med armene om hinanden

Etiske refleksioner over sundhedsarbejdet hører med i planlægningen.

Etik i forebyggelse og sundhedsfremme

Arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse rummer en række etiske valg, som der er grund til at forholde sig til i tillæg til sundhedsfaglige og sundhedsøkonomiske analyser. 

Det gælder fx spøgsmålet, om et øget fokus på sundhed i samfundet kan bidrage til at stigmatisere dem, der ikke lever sundt? Eller om forebyggelse, som har til formål at forbedre folks liv kan påvirke personers selvbestemmelse? Om forebyggelse og sundhedsfremme kan øge social lighed? Om den enkelte har det fulde ansvar for eget helbred? Og om der kan være grund til at iværksætte indsatser, selvom der ikke er tilstrækkelig viden?

Disse sider indeholder viden om en række vigtige etiske udfordringer i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme. 

Materiale om etik og stigmatisering

Etik i forebyggelse og sundhedsfremme

Stigmatisering - debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen 

Retningslinjer om etik og folkesundhed fra American Public Health Association

Opdateret 6. november 2012