×

Borgernære Sundhedstilbud

Der er sket en stor udvikling i det borgernære/nære sundhedsvæsen gennem de seneste år. Det handler både om helt nye ansvarsområder og udviklingen i kvalitet og sammenhæng i de eksisterende opgaver. Sundhedsstyrelsen bidrager løbende til denne udvikling.

Borgernære sundhedstilbud er karakteriseret ved:

  • Sundhedsaktiviteter tæt på borgerens hverdagsliv – ofte i sammenhæng med aktiviteter indenfor fx social-, undervisnings-, beskæftigelses- og fritidsområdet
  • Sundhedsaktiviteterne tager afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø med borgeren som aktiv medskaber
  • Sundhedsaktiviteterne omfatter sundhedsfremme og forebyggelse, tidlig opsporing af sygdomstegn, udredning, behandling, pleje, genoptræning, rehabilitering og palliation 
  • Der er mange aktører involveret, herunder både kommunerne, praksisområdet, sygehuse og private aktører samt brugerorganisationer og andre frivillige organisationer 

Borgernær sundhed - oversigt

Sundhedsstyrelsen har beskrevet otte pejlemærker i udviklingen i ”Borgernære sundhedstilbud – med fokus på udvikling af kvalitet og sammenhæng”. 

Opdateret 26. januar 2017