×

Borgernære Sundhedstilbud

Der er sket en stor udvikling i det borgernære/nære sundhedsvæsen gennem de seneste år. Det handler både om helt nye ansvarsområder og udviklingen i kvalitet og sammenhæng i de eksisterende opgaver. Sundhedsstyrelsen bidrager løbende til denne udvikling.

Med dette site sættes fokus på udviklingen af de aktiviteter, der foregår i det borgernære sundhedsvæsen og som kan kaldes de borgernære sundhedstilbud.

Borgernære sundhedstilbud er karakteriseret ved:

  • Sundhedsaktiviteter tæt på borgerens hverdagsliv – ofte i sammenhæng med aktiviteter indenfor fx social-, undervisnings-, beskæftigelses- og fritidsområdet
  • Sundhedsaktiviteterne tager afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø med borgeren som aktiv medskaber
  • Sundhedsaktiviteterne omfatter sundhedsfremme og forebyggelse, tidlig opsporing af sygdomstegn, udredning, behandling, pleje, genoptræning, rehabilitering og palliation 
  • Der er mange aktører involveret, herunder både kommunerne, praksisområdet, sygehuse og private aktører samt brugerorganisationer og andre frivillige organisationer 

Borgernær sundhed - oversigt

I maj 2013 udkom regeringens sundhedspolitiske udspil ’Mere borger, mindre patient – et stærkt fælles sundhedsvæsen’, der indeholder en lang række visioner for udviklingen af hele sundhedsvæsenet.  

Sundhedsstyrelsen har beskrevet otte pejlemærker i udviklingen i ”Borgernære sundhedstilbud – med fokus på udvikling af kvalitet og sammenhæng”. 

Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har også udgivet hvert deres udspil om de fremtidige borgernære sundhedstilbud, som begge er vigtige bidrag til at sikre den fortsatte udvikling:

KL: "Det nære sundhedsvæsen"

Danske Regioner: "Det hele sundhedsvæsen"

Oprettet 4. december 2013