xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Gratis temadage 2020

Som en del af Videnscentrets kompetenceudvikling afholdes årligt en række temadage med forskelligt fagligt fokus.

Temadagene er målrettet medarbejdere i ældreplejen og formålet med temadagene er at give deltagerne inspiration samt perspektiver og redskaber til at arbejde med det givne faglige fokus. Temadagenes program er altid sammensat af en vekslen mellem oplæg, dialog og refleksion, hvor deltagerne aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra egen hverdag.  Alle temadage i Videnscenter for værdig ældrepleje er gratis at deltage i.

Temadag om seksualitet, livskvalitet og selvbestemmelse i ældreplejen:

Haderslev: 21. januar 2020

Randers: 22. januar 2020 

Rødovre: 29. januar 2020

Temadag om selvbestemmelse:

Hillerød: 25. februar 2020

Temadag om pårørende:

Roskilde: 10. marts 2020

Aarhus: 10. marts 2020

Temadag om ernæring og værdige måltider til ældre:

Roskilde: 22. september 2020 (udsættes til 2021)

Aarhus: 22. september 2020 (udsættes til 2021)

Temadag om værdig død:

Odense: 10. november 2020

Holstebro: 10. november 2020

Temadag om livskvalitet

Holstebro: 2. december 2020

Opdateret 05 DEC 2019