xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Gratis temadage 2021

Som en del af Videnscentrets kompetenceudvikling afholdes årligt en række temadage med forskelligt fagligt fokus.

Temadagene er målrettet medarbejdere i ældreplejen og formålet med temadagene er at give deltagerne inspiration samt perspektiver og redskaber til at arbejde med det givne faglige fokus. Temadagenes program er altid sammensat af en vekslen mellem oplæg, dialog og refleksion, hvor deltagerne aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra egen hverdag.  Alle temadage i Videnscenter for værdig ældrepleje er gratis at deltage i.

Temadagene kan overgå til et onlineformat for at følge gældende Covid-19 anbefalinger på afviklingstidspunktet.

Temadage om det gode samarbejde med pårørende:

Webinar: 8. januar 2021

Hillerød: 12. oktober 2021

Holstebro: 12. oktober 2021

Temadag om ernæring og værdige måltider:

Roskilde: 13. marts 2021

Aarhus: 16. september 2021

Temadag om selvbestemmelse:

Aarhus: 20. april 2021

Roskilde: 20. april 2021 

Temadag om kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng:

Hillerød: 4. maj 2021

Holstebro: 4. maj 2021

Temadag om livskvalitet:

Hillerød: 13. april 2021

Roskilde: 16. november 2021

Aarhus: 16. november 2021

Temadag om værdig død:

Hillerød: 13. september 2021

Opdateret 05 DEC 2019