xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedsstyrelsen sætter rammen for arbejdet med sundhedsaftaler.

Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. For den enkelte borger betyder det, at de tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedsaftaler udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget i de fem regioner.

Sundhedskoordinationsudvalget kan udarbejde samarbejdsaftaler i tillæg til sundhedsaftalen, som kan understøtte sundhedsaftalerne i daglig praksis fx som forløbsprogrammer og lignende redskaber.

Se Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 

Sundhedsstyrelsens vejledning

Sundhedsstyrelsen sætter rammen for arbejdet med sundhedsaftaler og har i den forbindelse udarbejdet en vejledning.

Vejledningen fokuserer blandt andet på, at regioner og kommuner opstiller fælles, forpligtende målsætninger for samarbejdet på sundhedsområdet, som bliver fastlagt med udgangspunkt i de nationale mål for sundhedsvæsnet.

Derudover skal regioner og kommuner fastlægge sundhedsaftalens målgrupper og indsatser ud fra en populations- og databaseret tilgang til de borgere, som er omfattet af sundhedsaftalen i den enkelte region. På den måde understøttes samarbejdet om at skabe mest mulig sundhed for borgerne, og der bliver lagt vægt på en proaktiv tilgang til blandt andet forebyggelse af sygdom.

Sundhedsaftalerne giver også mulighed for, at regioner og kommuner kan lave aftaler for udvikling og afprøvning af nye modeller for samarbejde. 

Sundhedsstyrelsen skal godkende sundhedsaftalerne. Godkendelsen beror på, at sundhedsaftalerne lever op til kravene i vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Varigheden af sundhedsaftalen er i udgangspunktet fire år fra ikrafttrædelsesdatoen.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsaftaler og sundhedskoordinationsudvalg

Opdateret 11 NOV 2020