xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Det primære sundhedsvæsen

Det primære sundhedsvæsen omfatter sundhedstilbud, der varetages af kommuner, almen praksis, øvrige privatpraktiserende sundhedsprofessionelle, herunder privatpraktiserende speciallæger og tandlæger, eller af borgeren selv. Det omfatter også udgående funktioner fra sygehuse ud i borgerens hjem, eller teams som består af sundhedsprofessionelle fra både sygehuse og kommuner.

Sundhedspleje
Sundhedsstyrelsen arbejder for at sikre høj og ensartet faglig kvalitet i det primære sundhedsvæsen. For at sikre dette udgiver Sundhedsstyrelsen vejledninger om gældende lovgivning, som er bindende, og faglige anbefalinger, der har til formål at sikre høj faglig kvalitet.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række publikationer, som er med til at sætte mål og retning for det primære sundhedsvæsen, eksempelvis tværsektorielle anbefalinger, forløbsprogrammer og kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen.

Det er Sundhedsstyrelsens mål:
  • At sikre høj og ensartet kvalitet af sundhedsindsatser uanset borgerens bopæl
  • At bidrage til at styrke indsatsen og sikre sammenhæng i borgerens forløb, bl.a. gennem sundhedsaftaler 

Kvalitet i kommunernes sundhedstilbud

Sundhedsstyrelsen arbejder med anbefalinger til kommunale sundhedsindsatser, både når det gælder eks. forebyggelse, genoptræning og sygeplejefaglig behandling. I visse tilfælde stilles der også krav til indsatsen.

Sundhedsstyrelsen har udgivet 12 forebyggelsespakker, som beskriver best practice for 12 kendte risikofaktorer, som har betydning for borgernes sundhed, eksempelvis rygning, alkohol, fysisk aktivitet og hygiejne. Forebyggelsespakkerne indeholder faglige anbefalinger til kommunal sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatser i kommunerne.

Læs mere om forebyggelsespakkerne til kommunerne

Derudover har Sundhedsstyrelsen udarbejdet Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, som beskriver krav til indholdet i og tilrettelæggelsen af de kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Læs anbefalingerne til de kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Sundhedsstyrelsen kommer også med anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom som beskriver kommunale tilbud vedrørende sygdomsmestring, rygeafvænning, fysisk træning, ernæring og alkoholrådgivning

Læs anbefalingerne om kommunale tilbud til borgere med kronisk sygdom

Endelig er Sundhedsstyrelsen ansvarlig for Vejledning om hjemmesygepleje, der beskriver kommunalbestyrelsens forpligtelser vedrørende hjemmesygepleje og indeholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunernes tilrettelæggelse af hjemmesygeplejen

Læs vejledningen om hjemmesygeplejen  


Opdateret 19 OKT 2020