xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Aktuel information om gebyrer

Sundhedsstyrelsen vil i november 2021 udsende opkrævninger af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver på strålebeskyttelsesområdet.

Gebyrerne opkræves hos virksomheder, der har tilladelse til eller er omfattet af krav om underretning om brug af strålekilder, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1111 af 7. november 2019.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal betales et årligt gebyr pr. strålekilde (strålingsgenerator, radioaktiv kilde) og anlæg samt for visse typer af brug pr. tilladelse hhv. underretning registreret hos Sundhedsstyrelsen. Gebyrerne er uafhængige af, hvor længe strålekilder og anlæg har været i brug i løbet af pågældende år.

Det betyder, at selvom en virksomhed har afmeldt strålekilder og anlæg i løbet af 2021, skal de årlige gebyrer stadig betales.

Det samlede gebyr, der opkræves pr. virksomhed, afspejler virksomhedens samlede beholdning af strålekilder og anlæg m.v. registreret hos Sundhedsstyrelsen i 2021 og frem til den dag gebyrerne opkræves. Evt. nye registreringer i den resterende del af 2020 opkræves efterfølgende. 

De aktuelle gebyrsatser for 2021 kan findes her.

Opkrævninger fremsendes til virksomhedens e-boks. Hvis virksomheden har oplyst et EAN-nummer, vil opkrævninger blive sendt dertil.

Det kan i den forbindelse oplyses, at virksomheder har pligt til afmelding af strålekilder og anlæg, når disse ikke længere er i brug. Ved afmelding sikrer virksomheden sig bl.a., at de til enhver tid eksisterende registreringer hos Sundhedsstyrelsen er korrekte og dermed, at de korrekte gebyrer opkræves.

Opdateret 02 DEC 2021