Engelsk

Strålingsgeneratorer

Alle strålingsgeneratorer skal registreres. For nogle typer strålingsgeneratorer kræves en tilladelse til brug, mens andre typer kun kræver en underretning.

Uanset om du søger en tilladelse eller vil afgive en underretning, skal du bruge formularen til registrering. 

Brug af strålingsgeneratorer er reguleret af Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (bek. 669/2019) og af bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer (bek. 671/2019).

Læs bekendtgørelse (bek. 669/2019) på Retsinformation

Læs bekendtgørelse (bek. 671/2019) på Retsinformation

Registrering

Du kan både bruge denne formular, hvis du skal søge tilladelse eller underrette om en ny strålingsgenerator. Der bruges én formular pr. strålingsgenerator. Der er mulighed for, på samme formular, samtidigt at afmelde én strålingsgenerator. Hvis flere strålingsgeneratorer skal afmeldes, skal dette foregå via mail til Sundhedsstyrelsen.

Vejledning om registrering af strålingsgeneratorer 

Registrering af ny strålingsgenerator

Virksomheder, der sælger strålingsgeneratorer (sælgervirksomhed), kan have ønske om at låne en strålingsgenerator (udlånsapparat) ud til en kunde (lånervirksomhed med lånerafdeling) i et kortere tidsrum, inden der tages en beslutning om køb af tilsvarende model. Hvis sælgervirksomhed ønsker at betale det årlige gebyr for sine udlåns-strålingsgeneratorer, skal de registreres på sælgervirksomhedens afdeling. 

Vejledning til registrering af strålingsgeneratorer til udlån

Flytning

Hvis en strålingsgenerator flyttes til nyt anlæg eller ny adresse, skal dette registreres hos Sundhedsstyrelsen. Der bruges en formular pr. flyttet strålingsgenerator. Der er mulighed for samtidigt at afmelde én strålingsgenerator.

Vejledning om registrering af strålingsgeneratorer 

Flyt strålingsgenerator

Afmelding

Afmelding af en eksisterende strålingsgenerator kræver ikke udfyldelse af registreringsformular, men skal meddeles til Sundhedsstyrelsen skriftligt med oplysning om strålingsgeneratorens SST-ID. Et SST-id er et entydigt nummer til identifikation i Sundhedsstyrelsens register for strålekilder, som udstedes af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med registrering.

Indsendelse af formular

Webformularerne kan udfyldes delvist og gemmes. Dette gøres ved tryk på knappen ”Gem” i bunden af skemaet. Derefter sendes automatisk et link til den delvist udfyldte formular til den e-mailadresse, der er angivet for den ”Formularansvarlige”.

Webformularerne sendes først til Sundhedsstyrelsen, når der trykkes på knappen ”Send” i bunden af formularen.

Bemærk at skal der vedhæftes filer til formularen, skal der trykkes på knappen ”Gem” før der vælges ”Send”.
Opdateret 27 MAJ 2019