Engelsk

Kalibrering af dosimetre

Ved kalibrering af et instrument bestemmes en faktor (kalibreringsfaktor) som instrumentets visning skal multipliceres med, for at få den målte værdi i den ønskede enhed.

Dette gøres ved at sammenligne instrumentets visning med den værdi som måles med SDLs instrument, der har en kendt korrekthed, hvor målingerne udføres under så ens betingelser som muligt.

Instrumentet med den kendte korrekthed kaldes en standard.

Aftale om kalibrering

Henvendelse angående kalibrering kan ske enten telefonisk på tlf. 44 54 34 74 eller ved henvendelse via mail til sdl@sis.dk. I begge tilfælde skal der indsendes en skriftlig aftale om kalibrering.

Blanket til aftale om kalibrering


Blanketten sendes til
Sundhedsstyrelsen
Strålebeskyttelse
Att.: SDL
Knapholm 7
DK 2730 Herlev

eller via mail til: sdl@sis.dk

Opdateret 03 MAJ 2019