Engelsk

Åbne radioaktive kilder

Brug af åbne radioaktive kilder kræver enten underretning til Sundhedsstyrelsen eller tilladelse til brug givet af Sundhedsstyrelsen. Du kan finde formularer til underretning, ansøgning og afmelding her.

En åben radioaktiv kilde er en kilde, hvor der forekommer uindkapslet radioaktivt stof i form af gas, aerosol, væske eller fast stof, hvor kontakt med og spredning af stoffet kan forekomme under brug mv. Det kan fx være i forbindelse med medicinsk anvendelse, i form af radioaktive lægemidler til nuklearmedicinske undersøgelser eller behandlinger af patienter.

Brug af åbne radioaktive kilder er reguleret af Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (bek. 669/2019).

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation 

Underretning eller ansøgning om tilladelse

Her kan du underrette eller ansøge om brug af åbne radioaktive kilder. Formularen kan benyttes til ansøgning om ny tilladelse, ansøgning om ændring af eksisterende tilladelse og til underretning vedr. brug af åbne radioaktive kilder.

Vejledning til underretning eller ansøgning om brug af åbne radioaktive kilderØnsker du at opdatere myndighedskontrolniveau for et anlæg, skal du udfylde og indsende nedenstående skema til Sundhedsstyrelsen på adressen sis@sis.dk

Indberetningsskema

Ansøg om tilladelse

Afmelding

Afmeldingsformularen kan benyttes til afmelding af en tilladelse eller til afmelding af op til 10 anlæg.

Afmelding af tilladelse eller lokaler vedr. åbne radioaktive kilder er reguleret af i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670/2019 om brug af radioaktive stoffer.

Vejledning til afmelding af tilladelse eller anlæg vedr. åbne radioaktive kilderIsotoplaboratorier, der tages permanent ud af drift, skal kontrolmåles for forurening med radioaktive stoffer. Dokumentation for udførte kontrolmålinger skal vedhæftes afmeldingen.

Kontrolmålingerne skal udføres i overensstemmelse med retningslinjerne i kapitel 6.3 i Sundhedsstyrelsens vejledning om strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder

Afmelding af tilladelse eller anlæg

 

Indsendelse af formular

Webformularerne kan udfyldes delvist og gemmes. Dette gøres ved tryk på knappen ”Gem” i bunden af skemaet. Derefter sendes automatisk et link til den delvist udfyldte formular til den e-mailadresse, der er angivet for den ”Formularansvarlige”.

Webformularerne sendes først til Sundhedsstyrelsen, når der trykkes på knappen ”Send” i bunden af formularen.

Bemærk at skal der vedhæftes filer til formularen, skal der trykkes på knappen ”Gem” før der vælges ”Send”.
Opdateret 03 JUN 2019