xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsens Rådgivende udvalg for Rationel Farmakoterapi

Det rådgivende udvalgs overordnede opgaver er at rådgive Sundhedsstyrelsen aktivt i forhold til at skabe retning for Indsatser for Rationel Farmakoterapis arbejde.

Udvalget skal bibringe viden om og medvirke til koordinering af nationale indsatser inden for rationel farmakoterapi og skal understøtte implementering af produkter om rationel farmakoterapi.

Formålet med udvalgets arbejde er at sikre, at indsatserne er relevante og responsive i forhold til at understøtte rationel anvendelse af lægemidler i almen praksis i Danmark.

Formand for udvalget er Katarina Gesser, konstitueret enhedschef i Enhed for evidensbaseret medicin (EBM) i Sundhedsstyrelsen. De udpegede medlemmer har en særlig indsigt inden for rationel farmakoterapi og er udpeget for 2 år.

Medlemmer

 • Birgitte Klindt Poulsen, udpeget af Region Nordjylland
 • Bo Christensen, Sundhedsstyrelsens sagkyndige for almen medicin
 • Charlotte Vermehren, udpeget af Danmarks Farmaceutiske Selskab
 • Henrik Horwitz, udpeget af Region Hovedstaden
 • Jens-Ulrik Rosholm, Dansk Selskab for Geriatri
 • Mette Marie Hougaard Christensen, udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
 • Signe Livbjerg, udpeget af Region Midtjylland
 • Stig Ejdrup Andersen, udpeget af Region Sjælland
 • Thomas Birk Kristiansen, udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Thomas Øhlenschlæger, udpeget af Region Syddanmark
 • Thorkil Kjær, udpeget af Danske Patienter

Opdateret 13 JAN 2021