xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anmeldelse af nye lægemidler

Sundhedsstyrelsen anmelder nye lægemidler, der forventes at kunne iværksættes i almen praksis. Præparatanmeldelserne er vurderinger af nye lægemidler og deres plads i behandlingen.

Sundhedsstyrelsens anmeldelser af nye lægemidler bygger på en gennemgang af det nye lægemiddels effekt, bivirkninger og pris sammenlignet med relevante alternativer. Anmeldelserne udarbejdes af Indsatser for Rationel Farmakoterapi i Sundhedsstyrelsen.

Der anmeldes alene nye lægemidler, der forventes at kunne opstartes i almen praksis. Lægemidler, som kun bruges i specialistbehandling fx på sygehuse, anmeldes derfor ikke.

Formålet med Sundhedsstyrelsens præparatanmeldelser er at give en vurdering af nye lægemidler og deres plads i behandlingen ud fra en vurdering af effekt, bivirkninger og pris.

Opdateret 28 MAR 2019