xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rådgivende udvalg

Det rådgivende udvalg for nationale kliniske retningslinjer er etableret for at rådgive Sundhedsstyrelsen i arbejdet med udarbejdelse af NKR.

Det rådgivende udvalg har til formål at rådgive omkring metodevalg, rammer for arbejdet, kriterier for tildeling af midler fra puljen, prioritering af ansøgninger på baggrund af Sundhedsstyrelsens vurdering og indstilling m.v.

Det rådgivende udvalg høres før udvælgelse af ansøgere til modtagelse af puljemidler og før publikation af de enkelte kliniske retningslinjer.

Organisation

Sundhedsstyrelsen varetager formandskab og sekretariat for det rådgivende udvalg. Der afholdes 3 møder årligt. Udvalget er aktivt i puljeperioden fra 2017 til 2020.

Medlemmer

 • Marlene Øhrberg Krag, Sundhedsstyrelsen, formand
 • Lene Brøndum Jensen, Sundheds- og Ældreministeriet
 • Helen Bernt Andersen, DASYS
 • Jeanett Bauer, Lægevidenskabelige Selskaber
 • Christian Gerdes, Lægevidenskabelige Selskaber
 • NN, Lægevidenskabelige Selskaber
 • Morten Tange Kristensen, Dansk Selskab for Fysioterapi
 • Thomas I. Jensen, Danske Regioner
 • Kim Brixen, Region Syddanmark
 • Rikke Skou Jensen, Region Midtjylland
 • Michael Braüner Schmidt, Region Nordjylland
 • Henrik Stig Jørgensen, Region Sjælland
 • Charlotte Hosbond, Region Hovedstaden
 • Helen Kæstel, KL
 • Hanne Agerbak, KL
 • Martha Højgaard KL
 • Lisbeth Høeg-Jensen, Kræftens Bekæmpelse

Opdateret 26 NOV 2019