Engelsk

Puljefinansierede NKR

Faglige selskaber og miljøer kan søge om penge til udvikling af nationale kliniske retningslinjer via puljen på Finansloven 2017. Puljen opslås 1-2 gange årligt i perioden 2017-2020.

Puljefinansierede nationale kliniske retningslinjer udarbejdes helt eller delvist på finansiering fra NKR – puljen, men bliver udarbejdet uden for regi af Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for udvælgelse af, hvilke ansøgninger fra de faglige selskaber og miljøer, der skal støttes af puljemidler.

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de kliniske retningslinjer før publicering baseret på AGREE II instrumentet (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation), men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.

Udgivelser fra NKR-puljer

NKR: Celleforandringer på livmoderhalsen (26. juni 2019)

NKR: Etablering af amning efter fødslen (25. februar 2019)

NKR: Rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og patienter behandlet med en Implanterbar Cardioverter Defibrillator (4. juni 2019)

NKR: Spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark (8. oktober 2018)

NKR: Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter (4. juni 2019)

NKR: Tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis (23. juli 2019)

NKR-puljer

Se oversigten over NKR-puljer længere nede på siden.

Opdateret 26 JUN 2019