xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Mental sundhed

Sundhedsstyrelsen arbejder ud fra WHO’s definition af mental sundhed som en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Ingen sundhed uden mental sundhed, sådan følger WHO definitionen op. Formålet med Sundhedsstyrelsen arbejde om mental sundhed er at støtte fremme af borgernes mentale sundhed – i daglig tale borgernes trivsel – samt at forebygge udvikling af dårlig mental sundhed.

I Sundhedsstyrelsen indsamler vi viden på området og monitorerer løbende, hvordan danskernes mentale sundhed udvikler sig. Vores mental sundhed handler om det levede liv, og derfor påvirkes og udvikles vores mentale sundhed sig i mange andre arenaer end blot i sundhedssektoren, hvor det primære fokus er på behandling af psykisk lidelse og tidlige indsatser i forhold til psykiske symptomer. Vores tilgang til arbejdet med fremme af mental sundhed og forebyggelse af dårlig mental sundhed spænder derfor vidt. Vi beskæftiger os eksempelvis med digital sundhed, ensomhed og fællesskaber, søvn, mental sundhed og graviditet samt forebyggelse af stress, angst og depression.

Sundhedsstyrelsen ser på mental sundhed gennem et livsfase perspektiv, herunder med stor opmærksomhed på børn og unges mentale sundhed, både generelt og målrettet grupper i særlig risiko for at udvikle dårlig mental sundhed. I den forbindelse er Sundhedsstyrelsen bl.a. tovholder på det nationale kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Bag centret står Psykiatrifonden sammen med Region Nordjylland og Region Hovedstaden. Centret er finansieret af satspuljemidler.

Opdateret 14 OKT 2019