xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Omsorg og nærvær i ældreplejen

Hvordan skaber vi mere omsorg og nærvær for de ældre og hvordan reducerer vi mængden af unødvendig dokumentationskrav, så personalet får mere tid til den enkelte ældre? Med puljen til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen er der afsat i alt 245 mio. kr i perioden 2020-2021.

Formålet med puljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Som en integreret del af projekterne skal der ses på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav og optimere eksisterende dokumentationsprocesser for at frigive mere tid til omsorg og nærvær for den enkelte ældre. Projekterne skal desuden tage afsæt i ét eller flere af de syv temaer i kommunernes værdighedspolitikker.

Der er lagt vægt på, at projekterne tager afsæt i og arbejder med en eller flere konkrete udfordringer inden for ældreområdet med potentiale til at skabe forandringer i praksis og overføre erfaringer og fund til resten af landets kommuner.

29 kommuner har fået tilsagn til at gennemføre i alt 31 projekter under puljen.

Læs mere om de enkelte projekter

Læs mere om puljen

Opdateret 15 JAN 2021