xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ungdoms­uddannelser skal være med til at ændre unges alkohol­vaner

Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -gymnasier har sendt en fælles appel til landets gymnasier og erhvervsskoler om at bidrage til at skabe en festkultur, som flere unge føler sig hjemme i.

24 JUN 2021

Danske unge drikker mest alkohol, og begynder at drikke alkohol tidligt, sammenlignet med andre unge i Europa. Derfor vil Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og –gymnasier opfordre landets ungdomsuddannelser til at sætte en ny standard for festkulturen i de kommende skoleår.

”Vi har prioriteret den her indsats, fordi der er et stort og stigende behov for, at alle, der bidrager til det, kan skabe nye rammer, som unge kan føle sig hjemme i og mindre pressede af. Vi har lige haft en lang periode uden fester på grund af COVID-19, og hvor de ældre elever ikke har haft samme påvirkning af de yngre i forhold til, hvad der er af traditioner på skolerne om drikke- og festkultur. Det er nu, vi skal handle og ændre på kulturen”, siger enhedschef Niels Sandø.

En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed peger nemlig på, at en del unge har drukket mindre alkohol i perioden med COVID-19. For nogle har det været en lettelse at slippe for forventningen om, at de skal drikke meget alkohol. Det bør give anledning til refleksion hos miljøer omkring de unge. Særligt i forbindelse med fester er danske unges indtag af alkohol meget rettet mod at blive fulde. Der bliver ofte drukket meget på én gang, og mange unge oplever en forventning om at skulle drikke meget.

”Vi ved, at det særligt er i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne, at indtaget af alkohol begynder at tage fart for mange unge. Vi oplever også, at tiden er moden til at ændre på det, for selv om livet med COVID-19 har været en udfordring for unge på mange måder det seneste år, har det også betydet, at nogle unge har oplevet, at de slap for forventningen om at skulle drikke meget for at være med”, siger enhedschef Niels Sandø.

Blandt forslagene til ungdomsuddannelserne er; at skabe nye traditioner og eksempelvis nye måder at afholde fester og gennemføre intro-forløb på. Et andet forslag er at lade perioden indtil efterårsferien være alkoholfri, så der ikke er fester eller andre begivenheder arrangeret af eller på skolen, som inkluderer alkohol. Det kan give nye elever en mulighed for at knytte sociale bånd, uden at alkoholen er styrende for det sociale liv.

Se brevet