xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tilslutningen til vaccination i Danmark er tårnhøj, men blandt de yngre aldersgrupper går det for langsomt

Den nye udgave af Statusrapporten, der har data med fra den 23. august viser, at vaccinationstilslutningen blandt den danske befolkning på 12 år eller ældre stadig er meget høj. Næsten 9 ud af 10 er enten i gang med eller er færdige med deres vaccinationsforløb. Og når man ser på personer over 40 år, gælder det for flere end 9 ud af 10.

27 AUG 2021

Til gengæld viser tallene, at der er en udfordring, når de gælder de yngre aldersgrupper. Når man ser på udviklingen i antallet af påbegyndte vaccinationsforløb over de sidste to uger, går det langsommere end tidligere, især for de yngre aldersgrupper. Blandt de 20-34-årige er lidt over 7 ud af 10 nu i gang med eller er færdige med deres vaccinationsforløb.

”Fra mig skal der lyde en meget kraftig opfordring til de unge: se nu at blive vaccineret. Mange unge har måske den opfattelse, at de ikke bliver ramt af COVID-19, men det er forkert. De unge bliver også ramt, de kan blive alvorligt syge, og de kan få senfølger. Og så er det også vigtigt at pege på, at sygdom kan betyde isolation, og farvel til fester, samvær, undervisning og arbejde. Endelig vil de fleste vel også gerne undgå at smitte deres venner og familie,” siger Sundhedsstyrelsens vicedirektør, Helene Bilsted Probst.

Ved at få en høj tilslutning til vaccinationsprogrammet sikrer vi, at færrest muligt oplever alvorlige forløb som følge af smitte med COVID-19, og at vi kan forsinke spredning af mulige mutationer. Sundhedsstyrelsens målsætning er at fastholde den gode epidemikontrol, og her er vaccinationsindsatsen et meget vigtigt element. Målet er, at ni ud af ti af de inviterede er blevet vaccineret inden 1. oktober. For at nå det mål, skal lidt under en kvart million borgere vælge at tilslutte sig vaccinationsprogrammet mod COVID-19 i løbet af den kommende tid, og det gælder særligt de yngre aldersgrupper.

Sundhedsstyrelsen sætter ind med særlige indsatser for at øge tilslutningen inden efteråret

Sundhedsstyrelsen er opmærksomme på, at nogle borgere har brug for mere information om vaccinationstilbuddet eller for at kunne blive vaccineret tættere på egen bopæl, uddannelsessted eller arbejdsplads, før de kan blive vaccineret. 

”Der kan være forskellige barrierer, der gør, at man endnu ikke har fundet tid og mulighed for at blive vaccineret. Derfor prøver vi med så mange forskellige værktøjer som muligt at komme borgerne i møde, og gøre det lettere at tage imod tilbuddet om vaccination. Vi samarbejder med både regioner og kommuner om en masse gode tiltag, der skal gøre det nemmere, blandt andet pop-up vaccination på uddannelsessteder og mulighed for at blive vaccineret uden at skulle bestille tid først,” siger Helene Bilsted Probst.

Hvis det skal lykkes at fastholde den gode epidemikontrol er det nødvendigt at handle hurtigt, da efteråret står for døren. 

”Vi ved fra både sidste år med COVID-19 og fra andre sygdomme, at efterårssæsonen er en svær tid, hvor risikoen for at sprede smitte stiger. Det er derfor min klare opfordring, at man lader sig vaccinere mod COVID-19, inden vi går ind i efteråret, for sådan kan man passe på sig selv og på andre,” siger Helene Bilsted Probst.

Se Statusrapport