xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sygeplejerskernes special­uddannelse i psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri styrkes

Den kliniske træning bliver udvidet med et halvt år for at give mere tid til at indarbejde de nye kompetencer i den daglige kontakt med patienterne. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

15 JUN 2021

Mennesker med svære psykiske lidelser dør stadig 15-20 år tidligere end andre, og de seneste 10 år er der sket en markant stigning i antallet af personer, der er i kontakt med psykiatrien. Blandt børn og unge er antallet steget med næsten 50 procent siden 2009.

”Den nuværende specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje er på mange måder god og velfungerende. Den arbejdsgruppe, der har rådgivet Sundhedsstyrelsen, er dog enige om, at uddannelsen kan styrkes, og at børne-/ungdomspsykiatrien skal have en større plads,” siger enhedschef Steen Dalsgård Jespersen, Sundhedsstyrelsen.

Uddannelsen har hidtil taget ét år, hvor der med den nye uddannelse lægges et halvt år ekstra ind til mere klinisk træning imellem de teoretiske moduler. Det betyder, at hele forløbet vil vare halvandet år, mens uddannelsens studiebelastning uændret vil svare til 60 ECTS point.

”Når vi gerne vil øge sygeplejerskernes kompetencer, skal det ses i sammenhæng med en overordnet ambition om at styrke psykiatrien,” fortsætter Steen Dalsgård Jespersen.

Målet med at styrke uddannelsen har været, at specialsygeplejersken skal være proaktiv og have stærke faglige kompetencer inden for blandt andet opsporing af psykiatrisk sygdom, der ofte er kompliceret af samtidig somatisk sygdom. 

Dertil kommer, at specialsygeplejersken skal medvirke til at sikre helhed og kvalitet i samarbejdet på tværs af faggrupper og sektorer, og skal være i stand til at kunne tage initiativer til udvikling af den psykiatriske og børne-/ungdomspsykiatriske sygepleje.

Endelig skal specialsygeplejersken kunne forstå og omsætte væsentlige forskningsresultater til faglig udvikling af praksis. Gode eksempler kan være at udbrede brugen af recovery-metoden, hvor patienten lærer at håndtere sin sygdom, og at kunne anvende ny viden til at nedtrappe konfliktsituationer og forebygge brug af tvang. 

Specialuddannelsen er med til at sikre, at sygeplejerskerne har de kompetencer, der skal til, for at styrke det multidisciplinære samarbejde i psykiatrien og børne-/ungdomspsykiatrien, i regioner og kommuner, som er helt centralt for god behandling.  

Sundhedsstyrelsen udsender den 15. juni 2021 den nye "Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje".
 


Fakta om uddannelsen

Hvert år er der hidtil blevet uddannet cirka 110 sygeplejersker i specialuddannelsen i psykiatri. Uddannelsen kræver, at man er uddannet sygeplejerske og har to års arbejdserfaring inden for psykiatrien. Det er driftsregionerne, der står for uddannelsen.

 

Den nye uddannelse for specialsygeplejersker i psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri forventes at starte august 2022. Der vil være ét årligt optag på uddannelsen.

 

En arbejdsgruppe har rådgivet Sundhedsstyrelsen i arbejdet med at udvikle og styrke uddannelsen.

 

I arbejdsgruppen har deltaget:

 • Regionerne
 • Danske Regioner
 • KL
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Dansk Sygeplejeselskab
 • Dansk psykiatrisk Selskab
 • Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje
 • Sundhedsministeriet.

Fakta om psykiatrien og børne-/ungdomspsykiatrien

 • Der har været en stigning på cirka 30 procent i antallet af psykiatriske og børne-/ungdomspsykiatriske patienter fra 2009-2018. 
 • Antallet af patienter over 18 år, som har kontakt til den regionale psykiatri er steget fra lidt mere end 108.000 i 2009 til knap 138.000 i 2018, svarende til cirka 2,4 procent af hele befolkningen. 
 • Sammenlignet med udviklingen på det somatiske område har der i psykiatrien og børne-/ungdomspsykiatrien været en samlet stigning på cirka 30 procent i antallet af psykiatriske patienter, mens stigningen ligger på cirka 13 procent i antallet af somatiske patienter.

 

Kilde: Udvalgte nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet 2009-2018, Sundhedsdatastyrelsen, 2019

 

Læs mere om uddannelsen: www.specpsyksygeplejerske.dk

 

Læs Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje (retsinformation.dk)