xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rapport ser på sundhedstilstanden hos ældre

Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet en rapport, som både giver et bud på, hvordan man kan vurdere sundhedstilstanden hos ældre, og på om ældre i Danmark generelt er blevet sundere.

08 APR 2021

Vi lever længere, og andelen af mennesker over 65 år stiger støt. Derfor er der kommet større fokus på, at de ekstra leveår skal være med et godt helbred, og hvordan vi bedst kan sikrer en sund aldring i fællesskab. Den nye rapport beskriver, hvad sund aldring er, og hvordan det kan måles, samt på hvilke områder ældre +65 år er blevet sundere i løbet af de seneste to årtier, og hvor der er plads til forbedringer.  

”Vi kan gøre meget selv for at holde os sunde og raske langt op i årene, og på den måde holde nogle af de typiske tegn på aldring på afstand. Den nye rapport ser på, hvilke faktorer, der ser ud til at have betydning for en sund aldring blandt ældre. For eksempel er det at deltage aktivt i livet, en faktor som vi kan se, har betydning for, hvordan vi forbliver sunde, når vi kommer op i alderen,” fortæller sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Helle Stentoft Dalum.

Rapporten beskriver også, hvordan sundheden blandt ældre +65 år har ændret sig i Danmark i løbet af de seneste årtier. Udviklingen i sundhed blandt ældre er ikke entydigt positiv. Der er sket en markant forbedring i tandsundheden hos ældre og i deres kognitive funktionsevne. Omvendt er der sket en stigning i andelen af ældre, der lever med diabetes, og ældre der er svært overvægtige.  

”Rapporten viser, at det er svært entydigt at sige, om ældres sundhed er blevet bedre, fordi der generelt både er sket en positiv og en negativ udvikling i tallene i forhold til de ældres sundhed. Desuden viser rapporten, at der kan være stor forskel på forskellige grupper af ældre, og at der er behov for, at vi fortsat arbejder for at forbedre sundheden blandt ældre”, siger sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Helle Stentoft Dalum.

Sund aldring - udvikling i Danmark i løbet af de seneste årtier 2021

Sund aldring

Sund aldring betyder, at man på trods af sin stigende alder bevarer evnen til at have et almindeligt liv med et sundt helbred, både fysisk, psykisk og socialt. Rapporten diskuterer, hvilke elementer der skal være til stede, for at man kan have en ”sund aldring”.