xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ældres ensomhed og mistrivsel kan løftes, når samarbejdet fungerer

Gennem to år har kommuner, private aktører og organisationer fra civilsamfundet arbejdet med forskellige indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre. Sundhedsstyrelsen udgiver en samling erfaringer fra 30 projekter om sammenhængende indsatser mod ældres ensomhed og mistrivsel.

26 OKT 2021

Helt overordnet peger erfaringerne på, at det vigtigste udgangspunkt for at lykkes med at forebygge ensomhed og mistrivsel blandt ældre er, at de forskellige aktører på området er gode til at samarbejde og udnytte hinandens forskellige kompetencer.

Blandt de gode eksempler er forebyggende hjemmebesøg, som er den mest effektive måde at finde de ældre, som lider af ensomhed, på. Ved hjemmebesøg er der i forvejen fokus på borgerens trivsel og hverdag. 

”Ved et hjemmebesøg vil man kunne finde den ældre, der ikke trives eller er ensom. Udfordringen er i den situation, at få samarbejdet mellem den person, der foretager hjemmebesøget og de personer, som står for aktiviteter for de ældre til at fungere godt,” siger sektionsleder Helle Stentoft Dalum.

En væsentlig faktor, når en borger skal motiveres til at deltage i en aktivitet, er, at borgeren kommer i kontakt med enten en anden deltager i aktiviteten eller en af de frivillige, som står for aktiviteten. Samtidig er der gode erfaringer med at udpege en vært for aktiviteten, som har ansvar for at sikre, at borgeren får en god start.

Samtidig peger erfaringerne på, at det er helt centralt at inddrage borgerne, når man skal oprette tilbud om aktiviteter til ensomme ældre eller borgere, som er i risiko for at blive ensomme. Når borgerne er inddraget, er der større succes med både at tiltrække deltagere til aktiviteten og til at sikre, at de bliver ved med at deltage.

Det har også stor betydning, hvordan man kommunikerer om de tilbud, man etablerer. Fællesskabet skal være i fokus. 

Generelt er det erfaringen fra alle 30 projekter, at samarbejde på tværs af er en stor gevinst. Kommunerne har en særlig rolle, når det gælder om at finde frem til de mest ensomme borgere, fordi de i forvejen er i kontakt med dem ved de forebyggende hjemmebesøg og i hjemmeplejen. Styrken hos civilsamfundsaktørerne er ofte, at de har ressourcer til at videreføre initiativerne efter puljens udløb ved hjælp af frivillige kræfter. 

”Vi har nu en samling af gode erfaringer med, at det gode samarbejde på tværs er helt afgørende, hvis vi skal gøre noget ved det stigende problem med ensomhed i vores samfund. Vi håber, at erfaringerne kan være en inspiration for alle de gode kræfter ude blandt kommuner, private aktører og i civilsamfundet, som allerede har et fokus på at forebygge ensomhed blandt ældre. Og støtte dem i arbejdet med at løfte den fælles indsats,” siger Helle Stentoft Dalum.

Erfaringsopsamlingen er for alle med interesse for arbejdet med ensomhed og mistrivsel hos ældre.

Sundhedsstyrelsen udgiver samtidig en række film om udvalgte projekter fra puljen og en optagelse af et webinar om erfaringerne fra puljen.

Se film og læs mere om puljen: Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

Erfaringsopsamling