xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­­styrelsen har i dag øget informations­­indsatsen omkring COVID-19

Sundhedsstyrelsen oplever i øjeblikket en stor efterspørgsel på information fra større virksomheder, arbejdspladser og kommuner. Vi har derfor i dag sendt et nyt informationsmateriale ud, målrettet til en lang række aktører og organisationer.

27 FEB 2020

Danmark har i dag haft det første tilfælde af COVID-19. Det ændrer dog ikke på den aktuelle risikovurdering, som Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen udsendte i tirsdags, og vurderingen er forsat, at der er lav risiko for, at vi vil se udbredt smitte i det danske samfund.

”På nuværende tidspunkt er der ikke grund til særlige forholdsregler omkring arrangementer med mange mennesker herunder konferencer og stormøder. Vi opfordrer som altid til, at virksomheder har fokus på god hygiejne, som kan forebygge smitte blandt medarbejdere”, siger centerchef Marlene Øhrberg Krag 

Information til virksomheder og arbejdspladser

Materialet til virksomheder og arbejdspladser indeholder gode råd til både arbejdsgivere og ansatte, for eksempel om hvordan en arbejdsplads skal forholde sig, hvis der opstår mistanke om, at en medarbejder kan være smittet, eller hvis en medarbejder er blevet smittet. Det fremgår, at man som udgangspunkt ikke skal mistænke, at en medarbejder med feber og hoste er smittet med COVID-19. Kun hvis den enkelte både har feber og hoste OG har været udsat for smitte ved rejse til berørte områder eller haft tæt kontakt til smittede, kan der være grund til at mistænke COVID-19.

”Vi sender materialet ud til kommuner og arbejdspladser for at klæde dem bedst muligt på til at håndtere eventuelle smittetilfælde, så der ikke opstår tvivl om, hvad man skal gøre”, forklarer Marlene Øhrberg Krag. 

Hvis en medarbejder bliver syg med COVID-19, går Styrelsen for Patientsikkerhed i gang med at lave smitte- og kontaktopsporing Det indebærer, at medarbejderens arbejdsplads bliver kontaktet og får vejledning om, hvordan de skal håndtere situationen. 

Information af landets kommuner

Samtidig har Sundhedsstyrelsen i koordination med Kommunernes Landsforening sendt et brev til landets kommuner. I brevet er der information til kommunerne om deres opgaver i sundhedsberedskabet. Der er især fokus på kommunernes pligt til at yde bistand i tilfælde af karantæne og isolationsbehandling af borgere i hjemmet. Da kommunerne også er store arbejdspladser, får de samtidig den information om håndtering på arbejdspladser ved mulig smitte blandt medarbejdere, som også er sendt til virksomheder og andre arbejdspladser.

Forebyg smitte - plakat (materialet er udgået)

Henvendelse til kommunerne KL (materialet er udgået)

Information til virksomheder og arbejdspladser (materialet er udgået)

Sådan vasker du hænder - film