xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Stort projekt har styrket fagligheden på demensområdet

Sundhedsstyrelsen beskriver i en ny rapport de erfaringer, som kommuner og regioner har haft med at styrke deres medarbejderes kompetencer med at pleje og behandle mennesker med demens via demenshandlingsplanen. Erfaringerne fra de i alt 56 projekter kan give inspiration til andre, der arbejder med området.

24 JUN 2020

Der har i de senere år været stigende fokus på at udvikle medarbejdere og leders viden og kompetencer på demensområdet i kommuner og regioner. 56 kommuner, regioner og private leverandører fik 139 millioner kroner over en treårs periode til at løfte deres medarbejdere og lederes kompetencer. Projekterne er nu evaluerede, og rapporterne beskriver de erfaringer og den viden, som er kommet via dem.

”Det stiller store krav til både medarbejdere og ledere at arbejde på demensområdet. Derfor er det vigtigt, at alle faggrupper ved, hvordan de kan tage hånd om de forskellige behov for behandling, pleje og omsorg, som mennesker med demens kan have. Vi kan se, at initiativerne har været med til at styrke medarbejdernes daglige praksis og givet deltagerne større viden om demens. De fortæller selv, at de ser deres arbejde og kontakten med mennesker med demens i et nyt perspektiv,” fortæller sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Sara Louise Friis Rose.

Rapporterne viser overordnet, at projekterne har givet større faglig tilfredshed og arbejdsglæde hos deltagerne. Deltagerne har fået mere viden om demens og større kendskab til indsatser på demensområdet, og de fleste kan også omsætte og bruge den nye viden og redskaberne i deres hverdag.

”Vi er meget tilfredse med de positive resultater. Vi kan se, at de forskellige tiltag har været med til at styrke fagligheden på området. Det er meget glædeligt både for medarbejdere og ledere i deres daglige arbejde og for mennesker med demens og deres pårørende,” siger Sara Louise Friis Rose.

Læs udgivelserne Praksisnært kompetenceløft inden for demensområdet