xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Regler om henvisning til hospitalet er nu beskrevet tydeligere

Sundhedsstyrelsen har præciseret rammer og principper for henvisning og visitation på hospitaler og vil udarbejde nyt informationsmateriale på området

14 JAN 2020

På grund af det store fokus på brystkræftområdet, og den usikkerhed, der har været blandt læger og andre sundhedsprofessionelle om principper for henvisning og visitation til sygehusbehandling, har Sundhedsstyrelsen lavet en tydeligere beskrivelse af regler og begreber i forbindelse med henvisning og visitation på hospitaler, med et særligt fokus på reglerne inden for kræftområdet.

”Vi har holdt en række møder med bl.a. regionerne, Lægeforeningen og de praktiserende lægers organisation, og de diskussioner vi har haft på møderne har skabt mere klarhed på området”, siger centerchef Camilla Noelle Rathcke.

I forlængelse af præciseringerne vil Sundhedsstyrelsen udarbejde nyt informationsmateriale, så reglerne og begreberne bliver lettilgængelige for flere målgrupper.

”Vi har ikke lavet nogle ændringer i reglerne på området, men vi kunne se, at der var behov for, at vi gjorde det mere tydeligt, hvordan regelsættet er, så det har vi nu rettet op på. Vi vil nu arbejde videre med at få formidlet materialet. Vi forventer at have det klar til sommer”, siger centerchef Camilla Noelle Rathcke.

Sundhedsstyrelsen vil også inddrage relevante parter i arbejdet med det nye informationsmateriale. Særligt patient- og pårørendeorganisationen Kræftens Bekæmpelse vil blive inddraget i processen.

På grund af det store fokus på brystkræftområdet, ikke mindst i Region Sjælland, har Sundhedsstyrelsen planlagt et særligt forløb med regionen, med fokus på at styrke udredning og behandling af kvinder med brystkræft. Dialogen med Region Sjælland vil blandt andet handle om organisering og faglig ledelse af brystkræftområdet.

Notat vedrørende tekniske forbedringsmuligheder ved henvisning og visitation til sygehusbehandling

Notat vedrørende henvisning til hospital med særligt fokus på kræft

Følgebrev

Supplerende følgebrev