xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Almen praksis’ rolle i forbindelse med COVID-19

Sundhedsstyrelsen har sammen med de praktiserende læger udarbejdet et notat, der beskriver den rolle, som almen praksis har i forbindelse med coronavirus/COVID-19

18 MAR 2020

Almen praksis udgør en kritisk funktion i sundhedsvæsenet. De praktiserende læger og praksispersonalet er som mange andre udfordret af den igangværende epidemi. Notatet beskriver almen praksis’ rolle og de særlige forholdsregler, de skal tage. Der er særligt fokus på, hvordan patienter og medarbejdere skal agere i klinikkerne og de særlige forholdsregler, man skal tage, hvis patienter har symptomer på COVID-19. Desuden beskriver notatet, hvordan almen praksis kan samarbejde med sygehuse og kommuner og i fællesskab løse opgaven med at håndtere epidemien.

”Almen praksis har en yderst kritisk funktion i det danske sundhedsvæsen. Det er vigtigt, at speciallægerne i almen medicin og øvrigt personale i almen praksis kender til retningslinjer og forholdsregler i forbindelse med COVID-19. Det nye notat er skrevet i et tæt samarbejde med de praktiserende lægers egne organisationer PLO og DSAM, og det imødekommer et stort behov for information”, fortæller centerchef i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

”Ud over at sikre at der ikke sker smittespredning i almen praksis, handler notatet også om, hvordan almen praksis kan udføre opgaver, der normalt bliver håndteret af sygehuse og i kommuner. Det kan være opgaver i akutmodtagelsen, i de ambulante udredningsklinikker for COVID-19, opfølgning og kontrol af behandlingen af ambulante patienter og som støtte til kommuner, som vil skulle modtage pleje- og behandlingskrævende patienter, der under epidemien bliver udskrevet tidligere end normalt”.

Retningslinjerne er udsendt til alle praktiserende læger fra PLO.

Se notatet: Håndtering af COVID-19: Almen praksis rolle i forbindelse med epidemi med COVID-19 (PDF)


Note 9. december 2020:

Notatet blev opdateret 1. april 2020.

Notatet blev 14. april 2020 erstattet af ’Håndtering af COVID 19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i almen praksis’

Denne udgivelse blev 30. juni 2020 erstattet af den mere generiske udgivelse:

COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet

Note 14. juni 2021:

COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet, er forældet.

Informationsmateriale til borgere

Sundhedsstyrelsen har samtidig udarbejdet informationsmaterialer, som læger i almen praksis kan sende eller udlevere til deres patienter:

  • Informationsmateriale om kontakt til egen læge under epidemien med coronavirus/COVID-19
  • Information vedr. håndtering af nære kontakter for patienter testet positiv for COVID-19