xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Ny retningslinje skal hjælpe medarbejdere, der yder pleje og omsorg til personer med demens

Sundhedsstyrelsen udgiver en national klinisk retningslinje med ti anbefalinger inden for forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens.

16 JAN 2019

Sundhedsstyrelsen udgiver en national klinisk retningslinje med ti anbefalinger inden for forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens. Hovedfokus i anbefalingerne er, at forebyggelse og behandling af personer med demens skal tilrettelægges individuelt, og at man generelt skal undgå at bruge antipsykotisk medicin.

Op mod 90 % af alle mennesker med demens bliver på et tidspunkt i løbet af deres sygdomsforløb ramt af både psykiske og adfærdsmæssige symptomer (BPSD – Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia). Der kan typisk være tale om aggressiv, ophidset og urolig adfærd, irritabilitet, angst, depression, manglende initiativ og motivation samt psykotiske symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger.

Der kan være flere årsager til, at sygdomsforløbet udvikler sig sådan, og både biologiske, psykologiske og sociale aspekter kan have betydning.

”Arbejdet med både forebyggelse og behandling af personer med demens kan være vanskeligt at håndtere i praksis. Retningslinjen slår fast, at det er vigtigt at forsøge at undgå at behandle adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos mennesker med demens med antipsykotisk medicin. Det handler i stedet om at forsøge at forebygge, at adfærden opstår,” siger Sara Louise Friis Rose, formand for arbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen og tilføjer:

”Hvis borgeren udviser adfærdsmæssige eller psykiske symptomer, er det vigtigt, at medarbejderne forsøger at finde ind til de ubehag eller udækkede behov, som adfærden kan være et udtryk for, og dernæst tilbyde borgeren målrettede indsatser med udgangspunkt i den enkeltes præferencer, behov og livshistorie.”

Retningslinjen lægger vægt på, at ikke-medicinsk behandling er førstevalget i forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige symptomer. I stedet skal behandlingen tage udgangspunkt i den enkeltes behov, en såkaldt personcentreret omsorg, og det er naturligvis vigtigt, at medarbejderne kender til principperne ved sådan en tilgang. Samtidig kommer anbefalingerne ind på andre socialpædagogiske tiltag, som for eksempel erindrings- og musikterapi. 

Retningslinjen indeholder også en stærk anbefaling imod at bruge antipsykotika til behandling af aggressiv eller psykotisk adfærd hos personer med demens. Den anbefaling er i tråd med de gældende retningslinjer og vejledninger på området og påpeger samtidig, at det efter nøje overvejelse kan være relevant at bruge antipsykotika i de særlige tilfælde, hvor den enkelte er svært forpint eller til fare for sig

Se retningslinjen: NKR: Forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens