xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Influenzasæsonen er på vej – læs om vaccinationstilbuddet

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi handler denne gang om tilbuddet om influenzavaccination, der er startet 1. november.

11 NOV 2019

I en influenzasæson bliver op mod 20 % af befolkningen ramt af influenza. For at beskytte personer, der er særligt udsatte for at få et alvorligt influenzaforløb, har man i Danmark besluttet at tilbyde gratis influenzavaccination til udvalgte grupper. 

Gravide i 2. og 3. trimester er blandt andre omfattet af vaccinationstilbuddet. Det er vigtigt her at understrege, at hvis moderen bliver vaccineret under graviditeten, vil barnet efter fødslen også være ekstra beskyttet mod influenza.

”I Danmark får flere og flere influenzavaccinationen. Sidste sæson blev 52 % af alle ældre personer vaccineret. Der er dog stadig behov for at øge tilslutningen for at nå WHOs anbefaling om, at 75 % af alle personer på 65 år eller derover skal være vaccineret mod influenza,” siger overlæge i Sundhedsstyrelsen, Marie Louise Schougaard Christiansen.

Årets influenzavaccine er sammensat på baggrund af WHOs anbefalinger. Fra tidligere år ved man, at dækningen af influenzavaccinen kan svinge. Samlet er det vurderingen, at årets influenza¬vaccine dækker godt mod de kommende influenzavira. Den er sammensat, så den beskytter mod både to influenza A-virus og to influenza B-virus.

Sundhedsstyrelsen gør med kampagnen ”Det er tid til vaccination mod influenza” opmærksom på muligheden for gratis vaccination, hvis man er i særlig risiko. Som en del af indsatsen har praktiserende læger, apoteker og kommuner fået tilsendt plakater, brochurer og film. Der er også udarbejdet information om influenza og influenzavaccination direkte målrettet borgere. 

Informationen til læger, andet sundhedspersonale og kommuner findes på: www.influenzakampagne.dk

Information til borgere om influenza findes på: www.beskytdigmodinfluenza.dk

Læs artiklen i Månedsblad for Rationel Farmakoterapi nr. 8, 2019: Influenzavaccination beskytter også gravide og deres spædbørn mod influenza