×

Personer, som både har en alkoholafhængighed og en psykisk lidelse, bør behandles for begge dele samtidig

Oprettet 8. februar 2016

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

Der er i Danmark omkring 140.000 personer, der er afhængige af alkohol. Det skønnes, at ca. halvdelen også har en psykisk lidelse. Personer, der på den måde er dobbelt belastede, har ofte værre psykiske symptomer og højere dødelighed end personer, der kun er belastet med det ene problem. Og hertil kommer, at de dobbelt belastede ofte skal slås med store sociale problemer. 

Behandlingssystemet har haft vanskeligt ved at give personer, der både har alkoholafhængighed og psykisk lidelse, et relevant tilbud om behandling. I det psykiatriske behandlingssystem kan alkoholafhængigheden opleves som en barriere for behandling af den psykiske lidelse. På samme måde kan personer med psykisk lidelse opleves som vanskelige at behandle i alkoholbehandlingsinstitutioner.

"Der har været stor efterspørgsel på nogle retningslinjer på det her område. Der mangler generelt viden om, hvilken indsats der virker bedst. Og det har da også været den store udfordring i vores arbejde: Der bliver lavet meget lidt forskning vedr. udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse, der lever op til internationale standarder for kliniske retningslinjer. Men vi håber, at retningslinjen her vil give behandlerne nogle værktøjer, så de kan sætte ind med en koordineret indsats, hvor både alkoholafhængigheden og den psykiske lidelse bliver behandlet samtidig", siger Marlene Øhrberg Krag, konstitueret sektionschef i Sundhedsstyrelsen.

Retningslinjen anbefaler en række mulige indsatser. For eksempel anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle personer, der bliver henvist til behandling for alkoholafhængighed, bliver undersøgt for, om de har en psykisk lidelse, og omvendt at personer med en psykisk lidelse i psykiatrien undersøges for, om de er afhængige af alkohol.

Hvis en person har både en alkoholafhængighed og en psykisk lidelse, bør personen behandles for begge dele samtidig, enten i et integreret forløb på ét behandlingssted eller af flere behandlingssteder, der koordinerer behandlingen. Inddragelse af familie og netværk kan anbefales, fordi det har en positiv effekt på behandlingen og kan forebygge psykiske lidelser og egne rusproblemer hos de pårørende.

Herudover anbefaler Sundhedsstyrelsen bl.a., at behandlere og behandlingssteder er opmærksomme på, at de sværest belastede kan have behov for en kombination af ambulant behandling og døgnbehandling.

Links

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

Quickguide