×

Overbehandler vi med medicin – og gør vi det på et forkert grundlag?

Oprettet 9. februar 2016

Institut for Rationel Farmakoterapi inviterer til Stormøde den 9. marts 2016 kl. 14.00-17.00

På mødet vil Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) lægge op til at diskutere, om behandling baseret på ændringer i blodprøveværdier kan føre til overbehandling, og om vi har intensiveret den medicinske behandling for meget på et forkert grundlag?

Samtidig vil IRF sætte fokus på patienterne og deres ønsker til, hvad deres behandling baseres på.

’Det er vigtigt, at den effekt, der opnås ved behandling af sygdom, giver mening for patienterne. Enten i form af en forbedring af sygdommens symptomer, ved en forbedret livskvalitet eller bedre overlevelse. Derfor kan det potentielt være et problem at basere behandling på laboratorietal, der ikke nødvendigvis er udtryk for, at dette opnås’ siger Marlene Øhrberg Krag, læge i Sundhedsstyrelsens Institut for Rationel Farmakoterapi.

Behandlinger af sygdomme er ofte en kompleks sag. Nogle diagnoser kan stilles på baggrund af blodprøver eller måling af blodtryk. Når for eksempel lægen så skal vurdere, om behandlingen virker tilfredsstillende, gør hun det i nogle tilfælde ved at tage blodprøver og måle eksempelvis kolesteroltal eller blodsukker.  

På den måde bliver resultatet af en måling ofte mål for, om behandlingen virker efter hensigten – men uden at der rent faktisk er forskningsmæssigt belæg for, at et ændret kolesteroltal eller ændret niveau i patientens blodsukker rent faktisk betyder noget for patientens livskvalitet eller overlevelse.

En af grundene til, at man alligevel bruger målinger som grundlag for vurdering af behandlingseffekt er, at det også er disse parametre, der undersøges og bruges til effektvurdering af lægemidler, når de skal godkendes til at kunne markedsføres.

Men giver det mening at lade laboratorietal være mål for en behandlings effekt? – eller fører det til overbehandling med medicin? Mød op den 9. marts, og deltag i diskussionen.

Se program og tilmeld dig her: Fører behandling baseret på laboratorieværdier til overbehandling?