xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Mere ensartet behandling når du skal have fjernet dine mandler

Sundhedsstyrelsen udgiver National klinisk retningslinje om operativ fjernelse af mandler (tonsillektomi)

21 JAN 2016

Sundhedsstyrelsen udgiver National klinisk retningslinje om operativ fjernelse af mandler (tonsillektomi)

Hvert år udføres der ca. 7000 operationer i Danmark, hvor patienten får fjernet mandlerne helt eller delvist. Det er med andre ord et ret almindeligt indgreb, der især udføres på børn og yngre voksne.

Indtil nu har der været store regionale forskelle på, om indgrebet skete ambulant eller om patienten blev indlagt. Det har også været meget forskelligt, hvornår læger har ment, at det har været nødvendigt at fjerne mandlerne. Og endelig har der været store forskelle på, både hvilken teknik der er blevet brugt, og om mandlerne er blevet helt eller delvist fjernet.

De store forskelle i behandlingstilbuddene landet over er baggrunden for, at Sundhedsstyrelsen nu har udarbejdet en retningslinje, som baserer sig på opdateret videnskabelig viden og faglige erfaringer.

”Sundhedsstyrelsen vil gerne sikre landsdækkende, ensartede rammer for fjernelse af mandler – og det kan den her retningslinje være med til. Samtidig giver den de involverede læger et godt beslutningsgrundlag, når de skal vælge, hvilken behandling de vil bruge,” siger Marlene Øhrberg Krag, konstitueret sektionsleder i enheden Evidens, uddannelse og beredskab.

Mandlerne er en del af svælgets lymfevæv, som er mest udviklet hos børn. Det giver relativt mindre plads i svælget hos børn i forhold til voksne, og hvis mandlerne hæver, kan det forsnævre adgangen til spise- og luftrør så meget, at det giver barnet problemer med både at trække vejret og at synke – og dermed give dårlig trivsel.

Hvis de hævede mandler giver barnet søvnforstyrrende vejrtrækning, anbefaler Sundhedsstyrelsen operation, men hvis de alene giver problemer med at synke og tale, er en operation som udgangspunkt ikke nødvendig. Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen, at lægerne overvejer, om barnets problemer kan løses ved at nøjes med at fjerne mandlerne delvis, frem for at fjerne dem helt.

Alle uanset alder kan blive ramt af infektioner i mandlerne og udvikle halsbetændelse.

Denne retningslinje anbefaler, at man er tilbageholdende med at fjerne mandlerne hos børn, alene fordi de har gentagne halsbetændelser. Og for unge eller voksne gælder det, at de helst skal have haft mindst fem halsbetændelser på et år eller tre halsbetændelser pr. år i to år, før de får tilbud om operation.

Operation kan dog også komme på tale hos unge og voksne med kronisk irritation fra mandlerne, som kan give propdannelse, dårlig ånde og dårlig smag i munden.

Det anbefales, at større børn, unge og voksne tilbydes at få fjernet mandlerne ambulant - med mindre særlige forhold taler imod.

Det at få fjernet mandlerne kan være forbundet med store smerter de efterfølgende dage. Derfor råder Sundhedsstyrelsen til, at patienten får tilbudt et morfinpræparat i de tilfælde, hvor den almindelige smertelindring ikke slår til.

Links

National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi)

Quickguide