×

Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme for december 2015

Oprettet 3. februar 2016, Opdateret 16. marts 2016

Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for december måned 2015 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom. Der har været 6 overskridelser i december.

Den manglende overholdelse af bekendtgørelsen om de maksimale ventetider fordeler sig i december 2015 sådan:

  • 5 hændelser, som vedrører kræftsygdom i Region Hovedstaden
  • 1 hændelse, som vedrører kræftsygdom i Region Syddanmark

De øvrige regioner har ikke indberettet overskridelser vedrørende kræftsygdom, og der er ingen indberetninger af overskridelser vedrørende hjertesygdom.

Region Hovedstaden har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelsen af den maksimale ventetid for 5 patienter vedrører forundersøgelse for tyktarmskræft. De fem hændelser var på ét sygehus i regionen, hvor patienterne blev tilbudt en tid 1 dag for sent. Overskridelserne skyldtes manglende dokumentation i patientjournalen af, om patienterne var fuldt informerede om deres rettigheder og havde accepteret at modtage tid til forundersøgelse senere end fastsat i bekendtgørelsen om maksimale ventetider. Region Hovedstaden har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at afdelingen på det pågældende sygehus har iværksat tiltag, så lignende hændelser ikke forventes at opstå igen. 

Region Syddanmark har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelsen af den maksimale ventetid for 1 patient vedrører operation for tyk- og endetarmskræft. Patienten blev tilbudt en tid 11 dage for sent. Overskridelsen skyldes en menneskelig fejl i bookingen af patienten til operation. Region Syddanmark har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at det pågældende sygehus har ændret patientforløbsfunktionen på afdelingen med henblik på at forhindre lignende fejl fremover. 

Sundhedsstyrelsen ser med alvor på disse overskridelser og har noteret sig, at de to regioner har taget ledelsesmæssige skridt til at sikre, at bekendtgørelsen om maksimale ventetider bliver overholdt.

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. februar 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. Kravene indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider i forhold til de konkrete patienter, der er blevet henvist til undersøgelse og behandling.

Opdatering 16. marts 2016: Maksimale ventetider, korrektion af indberetninger for december 2015 (opdateret)

Sundhedsstyrelsen har i januar 2016 modtaget 4 ekstra indberetninger om overholdelsen af maksimale ventetider vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom fra Region Syddanmark for december 2015. 

Region Syddanmark har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelsen af den maksimale ventetid var på 5-7 dage og vedrørte ventetid til forundersøgelse for tyk- og endetarmskræft. Overskridelsen skyldtes en IT-fejl, som medførte en forsinket modtagelse af henvisningen.

Region Syddanmark har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at der er taget ledelsesmæssige skridt med henblik på at forhindre lignende fejl fremover.