×

Høring om kommunale forebyggelsestilbud til borgere, der har en kronisk sygdom

Oprettet 29. januar 2016

Sundhedsstyrelsen sender anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom i høring. De omfatter anbefalinger om blandt andet rygeafvænning og fysisk træning. Høringsfristen er 29. februar 2016.

De nye anbefalinger beskriver, hvordan kommunerne kan tilrettelægge deres forebyggelsestilbud om sygdomsmestring, rygeafvænning, fysisk træning, ernæringsindsatser og alkoholsamtaler til borgere med kronisk sygdom. Anbefalingerne beskriver, hvad et godt forebyggelsestilbud skal indeholde – fx hvor lang tid et tilbud bør vare, og hvilke krav til kompetencer der bør stilles til de personer, som skal gennemføre eksempelvis et rygeafvænningskursus. Anbefalingerne er ikke sygdomsspecifikke, og kan derfor tilbydes en lang række af patienter på tværs af flere sygdomme.

Med anbefalingerne i hånden har kommunerne et redskab til at tilrettelægge de tilbud, der virker bedst eller vurderes som god praksis. Dermed kan der samtidig komme en ensartet høj kvalitet i tilbuddene, som borgere kan have gavn af uanset, hvor man bor i landet.

Samtidig skal anbefalingerne hjælpe kommunerne i deres samarbejde med praksissektoren og regionerne, fordi de betyder, at lægen kan henvise borgere får tilbud med en kendt kvalitet, uanset hvilken kommune der varetager opgaven.

Anbefalingerne bygger videre på Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og supplerer Sundhedsstyrelsens øvrige publikationer om forebyggelse og sundhedsfremme, forløbsprogrammer mv. 

Anbefalingerne er henvendt til kommunerne, men de kan også bruges i almen praksis og sygehusregi. Relevant personale på sygehuse og almen praksis bør også have kendskab til anbefalingerne for at understøtte effektiv henvisning og korrekt patientinformation fra sygehus og almen praksis.

Links

Læs mere om anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kommissorium for arbejdsgruppen og arbejdsgruppens sammensætning kan findes på siden.

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen