×

Høring: NKR for menisk

Oprettet 28. januar 2016

Ny national klinisk retningslinje om meniskpatologi i knæet

Sygdom i knæleddets menisker forekommer ofte hos den danske befolkning. Kikkertoperationer i knæleddet er i dag den hyppigste operation indenfor ortopædkirurgi, og antallet af operationer har været stigende siden år 2000.

En ødelagt eller skadet menisk kan være smertefuld og gå ud over førligheden, og kan medføre fravær fra skole og arbejdsplads. Men hvornår og hos hvilke patienter kræver menisksygdom i knæet operation, og i hvilke tilfælde er det eventuelt bedre at ”vente-og-se” om symptomerne går væk, eller f.eks. råde patienten til at gå i gang med træning?

Disse spørgsmål søges der blandt andet svar på i retningslinjen.

Formålet med den nationale kliniske retningslinje for meniskpatologi er at opnå en ensartet behandling og genoptræning i landet for patienter med menisksygdom eller meniskskade i knæet.

Retningslinjen er udarbejdet i Sundhedsstyrelsen af en arbejdsgruppe bestående af fageksperter, der er udpeget af relevante kliniske selskaber.

Den nye retningslinje forholder sig blandt andet til:

  • Diagnostisk af menisksygdom
  • Behandling med kirurgi sammenlignet med ikke-kirurgisk behandling for forskellige patientgrupper med menisk sygdom
  • Genoptræning efter operation (resektion)

Retningslinjen beskriver evidensen på området, og anbefalingerne bygger på denne evidens samt arbejdsgruppens faglige erfaring på området. Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.

Retningslinjen er i høring frem til d. 17. februar 2016.

Høringsversionen kan findes på høringsportalen