×

Forebyggelsen er styrket i kommunerne

Oprettet 20. januar 2016

Kommunerne har foretaget et tigerspring på baggrund af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, viser en ny undersøgelse. Tobak, fysisk aktivitet og alkohol er de områder, der er nået længst.

Der er sket en positiv udvikling inden for kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse, og Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker har haft en stor betydning for kommunernes arbejde med den borgerrettede forebyggelse.

Det viser en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet på baggrund af en undersøgelse i kommunerne i perioden fra 2013 til 2015. Der er sket en markant positiv udvikling i forhold til kommunernes indsats om blandt andet mad og måltider, tobak, alkohol og fysisk aktivitet samt mental sundhed.

Enhedschef for Forebyggelse Jette Jul Bruun glæder sig over, at forebyggelsespakkerne er blevet så godt modtaget af kommunerne:

”Med forebyggelsespakkerne har kommunerne fået et godt overblik over, hvad der er klogest at gøre for at fremme sundheden i kommunen. Vi er glade for at se, at kommunerne har brugt forebyggelsespakkerne til at prioritere indsatsen, så borgerne får de bedste tilbud.”

Tobak er det mest prioriterede område

46 procent af kommunerne vurderer, at de lever op til anbefalingerne på tobaksområdet mod 28 procent i 2013. Tobak er dermed et af de højst prioriterede forebyggelsesområder i kommunerne. Det kan ses på konkret ved at:

  • En større andel af kommunerne har krav om 100 procent røgfrihed i beskæftigelsesindsatser, dagpleje og familiepleje.
  • Næsten alle kommuner tilbyder en vifte af rygestoptilbud målrettet forskellige grupper af borgere.
  • Kommunerne i større udstrækning laver opsøgende rekruttering til rygestoptilbud.

Mental sundhed er desuden et af de indsatsområder, som kommunerne har haft fokus på i perioden fra 2013 til 2015. Således vurderer 29 pct. af kommunerne, at de i dag lever op til anbefalingerne mod 14 pct. i 2013.

Kommunerne vurderer samtidig, at forebyggelsespakkerne har øget kvaliteten af arbejdet.

Center for Forebyggelse i praksis i KL (CFP) har understøttet kommunernes arbejde med forebyggelsespakkerne igennem de seneste tre år. I forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2016 blev det besluttet at fastholde centeret de næste tre år. Center for Forebyggelse i praksis vil bruge viden fra rapporten i arbejdet med at støtte kommunernes indsats de næste tre år.

Information om kortlægningen

Rapporten bygger på spørgeskemabesvarelser fra 94 kommuner samt uddybende interview med 10 udvalgte kommuner.

Kortlægningen er gennemført af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og spørgeskemaet er udviklet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Center for Forebyggelse i praksis i KL. Undersøgelsen er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet.

Links

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Faktaark forebyggelsespakker

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker