xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Ny retningslinje for behandling af høfeber

En ny national klinisk retningslinje giver anbefalinger for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)

24 JUN 2015

En ny national klinisk retningslinje giver anbefalinger for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)

Mere end hver femte dansker har høfeber, og tallet er stigende. Høfeber kan både være en sæsonbetinget lidelse, der er forårsaget af allergi over for pollen, og den kan være forårsaget af husstøvmider, pelsdyr m.m. og dermed give symptomer hele året. Høfeber kan medføre nedsat livskvalitet og sygefravær og ledsages ofte af astma.

Næsespray, øjendråber, tabletter med antihistamin

Retningslinjen anbefaler, at høfebersymptomer fra næsen lokalbehandles med næsespray, som indeholder binyrebarkhormon, og at symptomer fra øjnene lokalbehandles med øjendråber med antihistamin frem for at behandle med antihistamintabletter.

Hvis patienten ønsker tabletbehandling, anbefaler retningslinjen tabletter med ikke-sløvende antihistamin frem for et nyere lægemiddel (leukotrienreceptorantagonist), der er indiceret til patienter med astma.

Systemisk behandling med binyrebarkhormon

Hvis patienten har behov for systemisk behandling med binyrebarkhormon, anbefaler retningslinjen tabletbehandling frem for depotindsprøjtning, så dosis kan afpasses individuelt for at minimere bivirkninger.

Immunterapi

Immunterapi (desensibilisering) har potentiale til at helbrede patienterne, men behandlingen er omfattende og kan i sjældne tilfælde forårsage en allergisk reaktion. Immunterapi bør overvejes til patienter med høfebersymptomer forårsaget af enten græspollen eller husstøvmider, hvis symptombehandlingen viser sig utilstrækkelig.

Mange patienter med høfeber udvikler også astma. Det undersøges i øjeblikket, om immunterapi mod høfeber kan nedsætte risikoen for senere at få astma. Da der endnu ikke er stærk evidens for det, er forebyggelse af astma ikke i sig selv en indikation for at tilbyde immunterapi til børn med høfeber.

Husstøvmider

Høfeber er udløst af et eller flere allergener. Den bedste forebyggelse af høfeber er at undgå allergenet. Det er imidlertid ofte svært. Man kan forsøge at sænke niveauet af husstøvmideallergener i hjemmet på mange måder, men der er ikke stærk evidens for, at det hjælper patienter, der har høfeber på grund af husstøvmideallergi. Hvis patienter eller pårørende ønsker at gøre noget i hjemmet for eventuelt at reducere mængden af husstøvmider, er der en række råd at hente i retningslinjen.

Links

National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)

Quickguide: behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)